CotEditor

CotEditor 4.2'deki önemli değişiklikler

4.2.0 sürümüne dek, tüm satır sonları LF olarak işleniyordu (U+000A). 4.2.0 sürümüyle birlikte, dosyalardaki satır sonu kodları olduğu gibi bırakılır ve öylece işlenir. Bu nedenden dolayı, eski sürümleri kullanmış olan kullanıcıların bazı ayarları ve kodları el ile düzeltmesi gerekebilir.

Bu sayfa, bu belirtim değişikliği nedeniyle kullanıcıların bilgisi olması gereken noktaları özetler. Aynı bilgiyi CotEditor 4.2.0 ile birlikte gelen Yardım bilgisinde de bulabilirsiniz.

CotEditor 4.2.0 Sürüm Notları

Düzenli ifade dizgisindeki satır sonu kodu

Daha önceki CotEditor sürümleri, satır sonu kodlarını dahili olarak LF olarak işlediğinden dolayı, \n, düzenli ifadelerde satır sonlarını belirtmek için kullanılabiliyordu. CotEditor 4.2.0 ve sonrasında, \n yalnızca satır sonu olarak LF kullanan belgeleri tanıyabilir. Belgenizin satır sonu türü ayrımı gözetmeksiniz tüm satır sonlarını tanımasını istiyorsanız düzenli ifadelerde \n yerine \R kullanın.

\R, CotEditor'un da kullandığı CUI düzenli ifade işletkesinde kullanılan genel satır sonu karakteridir ve her yenisatır karakterini tanır; örneğin U+000A (LF), U+000B, U+000C, U+000D (CR), U+0085, U+2028, U+2029, veya U+000D U+000A (CRLF) sıralaması.

Kullanıcı ayarlarında satır sonu işlemesi

Satır sonu olarak LF varsayan betikler ve düzenli ifadeler, CotEditor 4.2.0 ve sonrasında LF'den başka satır sonu kullanan belgelerde istendiği gibi davranmayabilir. Bu kullanıcı ayarlarının el ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki kullanıcı ayarlarının satır sonu işlemesi için özel ayarlanması gerekmektedir:

Bul ve Değiştir içindeki satır sonları

Normal metin bul ve değiştirde, arama veya değiştirme dizisindeki satır sonları, aranan belgedeki satır sonları ile aynı kabul edilir.

Örneğin, içinde CR satır sonu içeren bir metin araması (düzenli ifade değil), satır sonları LF olan bir belgede yapıldığında, arama dizisindeki tüm satır sonları LF olarak işlenecektir. Arama sırasında satır sonlarını olduğu gibi kullanmak isterseniz düzenli ifade aramasını kullanın.

Öte yandan, ile değiştirilen metinle ilgili olarak, \r gibi bir meta karakter olarak tanımlananlar da dahil olmak üzere tüm satır sonları belge satırı sonu olarak kabul edilir. Şu anda, belge satır sonu dışında satır sonları ile değiştirmenin bir yolu yoktur ve bu, önceki CotEditor ile aynı davranıştır.